• Bērzu iela 4, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577
    • 20339751
    • Alauksta 6, Rīga, LV-1009
    • 67618391
    • Valmieras iela 7, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033
    • 29355995